logo

Tom 1

„Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze”

 

Recenzenci tomu: Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze:

prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny (UG);

prof. zw. dr hab. Małgorzata Czermińska;

prof. zw. dr hab. Aleksander Kiklewicz (UWM);

prof. dr hab. Natalia Żylina (Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie);

dr hab. prof.UG Andrzej Ceynowa (UG);

dr hab. prof. UG Aneta Lewińska (UG); dr hab. prof. UG Jorgen Veiland (UG);

dr hab. prof. UJ Beata Piątek (UJ);

dr hab. prof. UAM Andrzej Sitarski (UAM);

dr hab. prof. UG. Danuta Stanulewicz (UG);

prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski (UW);

dr hab. prof. UG Tadeusz Danilewicz (UG)

Redaktorzy językowi:

język polski: Michał Wiśnicki

język angielski: Jacek Kołata

język niemiecki: Monika Smolińska

język rosyjski: Helena Syczowa

 

Recenzje artykułów:

1. Coding and Transferring or Actions and Interactions…

2. The Transcultural Concepts in Hari Kunzrus Short Fiction …

3. W poszukiwaniu nieistniejącej (już) ojczyzny. O Eseistyce reportażowej Piotra Wajla

4. Lexikalische Elemente fremder Herkunft im Deutschen als sprachliche …

5. Ich tanzte, um warm zu werden…

6. НЕТРАЛИЗАЦИЯ ГРАНИЦ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ

7. Experimental Theatre of the 1960’s – Challenges of the Performance.

8. The Image that Strengthens the Assault on Reason Ohio Improptu by Samuelel Beckett

9. Przekraczanie granic w teorii i praktyce działalności politycznej

10. Some Aspects of Translating History

11. Przestrzenie ciała w kulturze płynnej nowoczesności. Wyznaczanie ciała u źródeł nowoczesności

12. The Unknown European Anthem, or What One Little Schlanger Can Teach Us about the Political and Poetic Frontiers between Cultures

13. Преодоление границ в романе Дж. Джойса Портрет художника в юности

14. Crossing the Barriers in English Language Testing a Historical Overview

15. Пограничье как понятийная

16. Przekraczanie granic w edukacji- wyjście z marginalizacji dorosłych

CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol
Balkanalysis-archive-ceeol