logo

Humanistica21

Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze

ISBN: 978-83-933823-3-0
e-ISBN: 978-83-933823-2-3
ISSN: 2544-1345
e-ISSN: 2544-431X

Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych

ISBN: 978-83-933823-5-4
e-ISBN: 978-83-933823-6-1
ISSN: 2544-1345
e-ISSN: 2544-431X

Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm

ISBN: 978-83-933823-7-8
e-ISBN: 978-83-933823-9-2
ISSN: 2544-1345
e-ISSN: 2544-431X

Literatura, język i kultura w przestrzeni i czasie

ISBN: 978-83-957207-0-3
e-ISBN: 978-83-957207-1-0
ISSN: 2544-1345
e-ISSN: 2544-431X

Podejście leksykalne – teoria i praktyka

ISBN: 978-83-957207-3-4
e-ISBN: 978-83-957207-4-1
ISSN: 2544-1345
e-ISSN: 2544-431X

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu języków obcych. Zmiany podejścia do TIK w edukacji językowej w latach 2019-2022

ISBN: 978-83-957207-5-8
e-ISBN: 978-83-957207-6-5
ISSN: 2544-1345
e-ISSN: 2544-431X
CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol
Balkanalysis-archive-ceeol