logo

Humanistica21

Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze

Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności

           

BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.