logo

Rada naukowa

Rada Naukowa:

Jacek Fisiak (prof. WSJO), Andrzej Kątny (UG)

Małgorzata Czermińska (prof. UG)

Andrzej Ceynowa (UG), Aleksander Kiklewicz (UWM)

Tadeusz Danilewicz (UG)

Desmond Graham (prof. University of Newcastle upon Tyne)

Andrzej Sitarski (UAM), Janina Gesche (Uniwersytet Sztokholmski), Alla Kamalova (UWM)

Lyudmila Kilewaja (Mogilewski Uniwersytet Państwowy imienia Kuleszowa)

Lyudmila Safronova (Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja)

 

BazHum to baza bibliograficzna polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych. Baza gromadzi metadane bibliograficzne: rejestruje całą zawartość czasopism — od pierwszych numerów do bieżących. Twórcą kolekcji jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.