logo

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu (dawniej Wyższa Szkoła Języków Obcych w Świeciu) zainicjowała serię wydawniczą humanistica 21 poświęconą zagadnieniom współczesnej humanistyki, jej nowym horyzontom i nowym wyzwaniom.

Rozważaniom poszczególnych tomów przyświeca refleksja iż na progu XXI wieku humanistyka nie jest jedynie zbiorczą ramą dla różnych dyscyplin, jej przedmiotem jest ludzka egzystencja w różnych jej przejawach, humanistyka potrafi podjąć debatę nad tym kim jesteśmy, uświadamia nam względność tego co robimy ze światem, uświadamia nam nasze bycie w kulturze, w języku w działaniach i regułach działań, nasze bycie w dążeniach, wyobrażeniach, rytuałach i symbolach.

Humanistica21

Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze

Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności

           

CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol