logo

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu zainicjowała serię wydawniczą humanistica 21 poświęconą zagadnieniom współczesnej humanistyki, jej nowym horyzontom i nowym wyzwaniom.

Rozważaniom poszczególnych tomów przyświeca refleksja iż na progu XXI wieku humanistyka nie jest jedynie zbiorczą ramą dla różnych dyscyplin, jej przedmiotem jest ludzka egzystencja w różnych jej przejawach, humanistyka potrafi podjąć debatę nad tym kim jesteśmy, uświadamia nam względność tego co robimy ze światem, uświadamia nam nasze bycie w kulturze, w języku w działaniach i regułach działań, nasze bycie w dążeniach, wyobrażeniach, rytuałach i symbolach.

Humanistica21

Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze

Numer ISBN: 978-83-933823-3-0
Numer e-ISBN: 978-83-933823-2-3
Numer ISSN: 2544-1345
Numer e-ISSN: 2544-431X

Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności

Numer ISBN: 978-83-933823-5-4
Numer e-ISBN: 978-83-933823-6-1
Numer ISSN: 2544-1345
Numer e-ISSN: 2544-431X

Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm

Numer ISBN: 978-83-933823-7-8
Numer e-ISBN: 978-83-933823-9-2
Numer ISSN: 2544-1345
Numer e-ISSN: 2544-431X
CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol
Balkanalysis-archive-ceeol